Responzivní design menu

Kategorie
Menu
Vyhledávání
Přihlášení
Nahoru

 

... s vůní romantického venkova

 

Nákupní podmínky

1. Závazky prodávajícího

Prodávající se zavazuje že:

 • bude prodávat pouze zboží, které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací)
 • bude prodávat zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR
 • bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
 • v případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodě, bude o tomto stavu kupujícího včas informovat.
 • bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a za dopravu.
 • v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní nakupujícímu během 14ti dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit – zboží však musí být odesláno doporučeně na adresu prodejce Dejvická 42, 160 00 Praha 6, v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do 14ti dnů od obdržení vráceného zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

2. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz Všeobecné obchodní podmínky.
 • Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 7 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

3. Závaznost objednávek

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, vyhrazuje si prodejce požadovat po kupujícím částku na pokrytí zasílacích nákladů a manipulační poplatek 200 Kč. Odesláním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami a v případě neodebrání dobírky souhlasí s uhrazením poplatku za odeslání zboží v této výši.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď emailem nebo telefonicky. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením zásilky. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením a expedováním. Výše poplatků se odvíjí od cen poštovného. Tato částka bude upřesněna po zrušení objednávky. V případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude účtován žádný poplatek.

4. Platba

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Dobírkou při doručení (platba dopravci při doručení zboží, poštovné navýšeno o poplatek za dobírku)
  Za zásilky dodané PPL je možno zaplatit dobírku hotově i platební kartou přímo u řidiče. Cena dobírky je + 30,-Kč
 • Bankovním převodem na náš účet č. 249678335/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s.
  Variabilní symbol odpovídá číslu Vaší objednávky. Objednávka bude odeslána po příchodu platby na účet, doporučujeme proto převod uskutečnit ihned po objednání zboží. Bankovní převod máte u nás ZDARMA
 • V hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v naší prodejně na adrese Flowers & Living, Dejvická 42, 160 00 Praha 6. Tento způsob platby je ZDARMA

5. Doprava

Objednané zboží Vám doručíme na území České republiky nebo Slovenské republiky nejčastěji do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky, nejpozději do 5 dnů. Pokud z nějakého důvodu není možné tuto lhůtu dodržet (zboží není na skladě, má zjištěnou vadu apod.), budeme Vás o tom informovat.
 

 • Prostřednictvím soukromé dopravní společnosti PPL:
  • zásilka bude doručena do druhého dne od podání. O odeslání zboží budete informováni e-mailem
  • v případě, že zvolíte doručení prostřednictvím PPL, je nutné vyplnit pro doručení takovou adresu, na které budete k zastižení během dne mezi 8.00 - 18.00. V případě, že tímto místem bude Vaše zaměstnání, je nutné uvést kromě Vašeho jména také název a adresu firmy
  • za zásilky dodané PPL je možno zaplatit dobírku kromě hotovosti i platební kartou přímo u řidiče. Všichni řidiči jsou vybaveni mobilním platebním terminálem. O způsobu zaplacení se svobodně rozhodnete až v momentě převzetí zásilky
  • PPL doručuje zásilky do maximální délka zásilky (nejdelší strana) 200 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky maximálně 300 cm a do 50kg. Pokud bude zásilka větší, budeme dopravu zajišťovat u externího dopravce a cena dopravy Vám bude sdělena
    
 • Poštovné PPL Česká republika 
  • při platbě převodem:                             98 Kč
  • při platbě dobírkou:             98 + 30 = 128 Kč
  • obálka (pouze dárkový šek a 1 ks časopisu): 49 Kč (není zde garance doručení do druhého dne, nelze na dobírku a PayU)
 • Poštovné PPL Slovensko
  • při platbě předem:                              240 Kč
  • při platbě dobírkou:           240 + 55 = 295 Kč
  • obálka (pouze dárkový šek a 1 ks časopisu): 98 Kč (není zde garance doručení do druhého dne, nelze na dobírku a PayU)

Při objednávce v hodnotě vyšší než 2 000 Kč je poštovné přes PPL po ČR zdarma!!!

 • Osobní odběr na naší prodejně : zdarma
  adresa: Dejvická 401/42, 160 00 Praha 6
  otevírací doba: PO – PÁ 7,30 – 20,00 hod., SO 8,00 – 17,00 hod., NE 10,00 – 17,00 hod.

Mapku cesty najdete zde: http://www.flowers-living.cz/kontakt

6. Doporučený postup při převzatí zásilky

Kupující je povinen prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu dodaného zboží bezprostředně po jejich převzetí. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace!

Zákazník má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a zároveň ihned kontaktovat odesílatele. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Protokol o převzetí zboží nikdy nepodepisujte aniž zboží u poškozené zásilky zkontrolujete! Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.

Pokud námi expedována zásilka nedorazila v předem ohlášeném termínu, pak je nutné ověřit, kde se Vaše zásilka nachází. Pro kontrolu stavu zásilky je nutné znát podací číslo, které bylo námi zasláno emailem. Následně můžete ověřit, kde se zásilka nachází prostřednictvím online systému PPL.

7. Expedice zboží

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 2-6 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. V případě dohody o objednání zboží od zahraničních dodavatelů bude zákazník informován o přibližné době doručení.

V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Kupující bude o tomto faktu informován. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka rezervována po dobu 10ti dnů od odeslání objednávky. Pokud do této lhůty nebude zboží osobně převzato, či nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje. Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).

8. Reklamační řád

Kupující je povinen bezprostředně po převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu dodaného zboží. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (napříkad poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě nezbytný k vyřízení reklamace. Zásilku v takovém případě nepřebírejte, případně na místě spolu s dopravcem překontrolujte ihned obsah zásilky a následně kontaktujte náš obchod emailem či telefonicky.

Pokud doporučené kroky při dodání vadné zásilky učiníte, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace. Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit. Vzhledem k charakteru nabízeného zboží ( porcelán, skleněné doplňky apod) doporučujeme otevřít zásilku bezprostředně po převzetí a překontrolovat, zda není zboží poškozeno i pokud obal poškozen není.

Pokud zásilku převezmete, je třeba řešit jakékoliv dodatečné reklamace přímo s dopravcem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu, včetně obalů a výplní a nejlépe ji v daném stavu vyfotografovat pro doplňující dokumentaci.

Vyhledávání

Facebook

Platební metody

Zasílat novinky

Odhlášení z odběru novinek

• Copyright © Flowers & Living 2014 • Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. • Eshop řešení AiShop •